!پســـــــــــــــــــــــــت ثابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت!http://www.rajanews.com/sites/default/files/content/images/story/94-03/12/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%D9%85%20%D8%B9%D8%AC%D9%84%20%D9%84%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%AC.jpg


امام زمان (ع) در توقیع شریفی خطاب به شیعیان می فرمایند: «توجه خود را همراه با محبت و دوستی به سوی ما قرار دهید و در مسیر دستورات روشن و قطعی دین حرکت کنید که همانا من برای شما خیرخواهی می کنم و خداوند گواه است بر من و شما و اگر نبود علاقه ما به نیکو بودن شما و رحمت و مهربانیمان بر شما، به سخن گفتن با شما نمی پرداختیم.»


"اَللّهُمَّ عَجِّل لِوَلیِّکَ الفَرَج"


التماس دعـــــــــــا


"پیشنهاد ما به محبان ائمه هدی (ع)"

"یاران عصر 313"

منبع : تنها مسیریه روزی میای...
برچسب ها :